Lezecká věž

O VĚŽI

Vítáme Vás na stránkách Lezecké věže, která je určena pro trénink a nácvik horolezecké techniky. Cílem je vylézt na vrchol věže za pomoci chytů a stupů umístěných na stěnách věže.
Venkovní lezecká věž je vysoká 12 m a nabízí 250 m2 lezecké plochy na 4 lezeckých profilech. Seznam cca 40 značených lezeckých cest, které se mění 1 x za rok, si můžete stáhnout ve formátu PDF zde. Cesty se liší obtížností (nižší číslo je lehčí...)
Na věž je volný vstup a lezení zde je určeno pro osoby znalé jištění pomocí horolezecké techniky.

Přejeme Vám mnoho příjemných zážitků a hodně lezeckých úspěchů.

Nové cesty na lezecké věži Škoda: Průvodce cestami si můžete stáhnout ve formátu pdf (1,1MB).

PROVOZNÍ ŘÁD

 • Lezecká věž je určena pro lezení pouze s jištěním a poskytuje možnost výstupů v různých obtížnostech.
 • Lezení je riziková činnost a nedodržení zásad pro bezpečné provozování horolezectví může způsobit vážné zranění nebo smrt.
 • K výstupu na věž se používají fixně umístěné chyty a stupy.
 • K jištění se používají nýty na výstupových stěnách a modré trubky na vrcholu věže.
 • Výstup na Lezeckou věž je možný pouze s normovanou horolezeckou výzbrojí.
 • Chyty a stupy se mohou při lezení otočit nebo prasknout, což může způsobit pád.
 • Lezení bez zajištění je ZAKÁZÁNO!!!
 • Je zakázáno jakkoliv poškozovat věž a manipulovat s chyty a jištěním.
 • Na lezecké věži a v jejím okolí se každý pohybuje na vlastní nebezpečí!
 • Lezeckou stěnu možno provozovat do rychlosti větru menší než 8 m/s.
 • Horní hromadné jištění je navrženo pro maximálně 16 lezců, přičemž v každém úseku mezi sloupy ve vzdálenosti cca 1,5 m smí být zajištěn maximálně jeden lezec.
 • Stěna obsahuje plošinu na vrcholu věže, která slouží k výcviku slaňování, horního jištění a práci s lanem. Na vrcholové plošině věže smí být maximálně 30 osob.

ZÁKLADNÍ RADY

Lezení s dolním jištěním

K zajištění prvolezce slouží pouze a právě nýty umístěné na stěně. Prvolezec je povinen se zajistit ve všech nýtech v linii výstupu tak, aby nemohlo dojít k jeho pádu na zem. Každý nýt je možné použít pouze k jištění jednoho lezce.

Lezení s horním jištěním

Vratný bod pro jištění druholezce je nutné umístit na modrou trubku. Mezi dvěmi svislými oranžovými trubkami může být umístěno pouze jedno jištění. K jištění je nutné použít smyčku o minimální nosnosti 15 kN a karabinu s pojistkou zámku.

Pro zřízení jistícího stanoviště na vrcholu věže a stanoviště pro slaňování je povoleno použít pouze modrou trubku.
Přísně zakázáno je používat k jištění oranžové zábradlí!!!

Nácvik slanění

Na vrcholu věže jsou dvě příčné modré trubky, které slouží pro zajištění při nácviku slanění

Stanoviště ve stěně

Pro nácvik zřízení stanoviště ve stěně jsou v polovině poklopené stěny umístěny vždy 2 nýty vedle sebe. Celkem je možné zřídit tři stanoviště. Pro bezpečné zřízení stanoviště je nutné oba nýty spojit smyčkou o nosnosti minimálně 15 kN a karabinami s pojistkou zámku.