Dětské hřiště

Od září 2020 máme ve Škoda sport parku zrekonstruované dětské hřiště na pozemku  10 x 15m s  rozšířenou částí, kde je umístěno pískoviště a lavičky se stolem. Vše je oploceno, aby se zamezil přístup psům a zejména, aby hrající si děti nemohly volně vybíhat do in-line dráhy, která je umístěna v bezprostřední blízkosti hřiště.

VYBAVENÍ HŘIŠTĚ.

1. pískoviště pro nejmenší děti
2. multifunkční herní sestava se skluzavkami, lanovými a lezeckými prvky
3. lanová věž
4. houpačka se dvěma sedáky
5. lavice a stoly
    
 

Část dětského hřiště, kde jsou umístěny herní prvky je opatřena dopadovou pryžovou plochou tlumící nárazy. Veškeré vybavení je certifikované a v souladu s CSN EN 1176 -1177.

PROVOZNÍ ŘÁD

Provozní řád dětského hřiště ÚMO 2 Plzeň Slovany

1. Areál hřiště je volně přístupný veřejnosti, použití areálu na vlastní odpovědnost.
2. Jednotlivá zařízení je možno používat pouze k účelu, ke kterému jsou určena. (Podmínkou je  použití ochranných bezpečnostních pomůcek a vybavení)
3. Je zakázáno používat zařízení v rozporu s jejich určením, jakékoliv úpravy a neodborné zásahy jsou přísně zakázány. Opravy a údržbu mohou provádět pouze oprávněné osoby v souladu s ČSN EN 1176 - 1177.
4. Vstup dětí do věku 6 let je možný pouze v doprovodu odpovědné osoby starší 18-ti let
5. Použití zařízení na vlastní nebezpečí
6. V celém areálu platí zákaz kouření a požívání jakýchkoliv alkoholických nápojů a jiných omamných látek.
7. Do areálu je zakázán vstup se psy a jinými zvířaty, zákaz jízdy na kole, zákaz vjezdu všemi motorovými prostředky, vyjma vozidel, provádějících údržbu
8. Je zakázáno odhazování žvýkaček na povrch hřiště a povrchy zařízení, je zakázáno i jakékoliv  jiné znečišťování areálu.

Dodržování tohoto provozního řádu bude kontrolováno : 1x týdně

PROVOZNÍ DOBA HŘIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ

Celoročně -v období 1.4.- 30.9. 08,00 hod. - 20,00 hod.
v období 1.10.- 31.3. 08,00 hod. - 17,00 hod.

  

V případě poškození zařízení volejte: 724 554 602