Discgolf

Discgolf je zábavná a nenáročná hra pro každého bez rozdílu věku, která vychází z pravidel golfu. Ve světě již existují tisíce discgolfových hřišť s pevně instalovanými koši. Nejvíce, okolo pěti tisíc, se jich nachází ve Spojených státech, kde se discgolfu věnují desítky tisíc lidí. V Evropě jsou nejdále skandinávské země nebo Německo.

U nás se nachází již přibližně 120 hřišť a další stále rostou.

Slovanské hřiště je výjimečné svojí polohou, neboť se nachází přímo ve městě a zároveň je situováno v údolní nivě řeky Radbuzy. Tam, kde je to možné, je louka sekaná dvakrát ročně, ostatní plocha blíže řece již vykazuje známky mokřadu a není sekána vůbec. V zájmu ochrany přírody proto bude sekání hřiště probíhat po konzultaci s odborem životního prostředí: většina odpališť a košů je umístěna do louky, která v současné době nakvétá a bude tedy posekána v celém rozsahu až po vysemenění koncem června. Tento citlivý postup zajistí druhovou rozmanitost rostlin i živočichů a bude přinášet příjemný i poučný pobyt sportovců. Louka je na mnoha místech podmáčená, což omezuje, seč i možnost použití techniky. V současné době došlo z tohoto důvodu k posekání porostu v nejnutnějším rozsahu pouze u stanovišť 1–4, ostatní plocha bude posekána později. Po celkové seči už budou sekána odpaliště, místa okolo košů a přístupová místa častěji a sportoviště bude možné využívat pohodlněji a v celém rozsahu. Odbor životního prostředí městského obvodu bude zajišťovat pravidelné sekání trávy na hřišti ve spolupráci se Správou veřejného statku města Plzně. Městský obvod Plzeň 2 - Slovany věří, že sportovci pochopí zájmy ochrany přírody a budou se k přírodě chovat ohleduplně.

Disky ke hře je možné zapůjčit oproti vratné záloze v občerstvení areálu Škoda sport parku.

O discgolfu

Cílem hry discgolf je dokončit jamku, tedy zasáhnout koš na co nejmenší počet hodů. Hází se speciálními disky. Disk se hází z určeného výhoziště na cíl, kterým je ocelový koš. Po prvním výhozu hráč hází z místa, kde se disk zastavil a takto pokračuje dál, dokud netrefí disk do koše. Vítězem je ten, kdo dokončí celé hřiště s nejmenším počtem hodů. Frisbee golf, jak je také někdy tento sport označován, vznikl v 70. letech v USA a od té doby získal již statisíce příznivců po celém světě.

Hřiště má obvykle 9 - 18 pevně umístěných košů.

Otevření sportoviště se konalo v úterý 31. května 2022