In-Line dráha

O DRÁZE

  • In-line dráha je určena pro jízdu na kolečkových bruslích.
  • In-line dráha s umělým osvětlením je 547 metrů dlouhá, 6 metrů široká s 2,5% sklonem do vnitřku dráhy.
  • Při jízdě může dojít ke zranění, a to zejména střetem s dalšími uživateli in-line dráhy nebo pádem na zem.

PROVOZNÍ ŘÁD

  • Na in-line dráze jezděte proti směru hodinových ručiček.
  • Jeďte tak, aby bylo možné Vás kdykoliv předjet zprava.
  • Neblokujte dráhu – pokud nejedete, vystupte mimo ni.
  • Neznečišťujte dráhu.
  • Používejte helmu a chrániče.


JAK JEZDIT - NĚKOLIK RAD A TIPŮ PRO BEZPEČNOU JÍZDU


TECHNIKA BRZDĚNÍ

1) Brzdění patní brzdou

Zaujměte takový postoj, aby patní brzda byla na přední noze vedle prvního kolečka zadní brusle. Zvedněte špičku přední nohy a postupně zvyšujte tlak na brzdu. Vše provádějte v mírně pokrčených kolenou.

2) T-stop

K zastavení dojde třením koleček zadní brusle otočené kolmo ke směru jízdy o asfalt. Přeneste váhu těla na přední nohu a udržte zadní brusli kolmo ke směru jízdy. Při nesprávném provedení může dojít k přetočení a pádu.

3) Pluhem

Způsob podobný plužení na lyžích. Brusle tvoří písmeno „V“ Roztáhněte nohy a tlačte na vnitřní hranu bruslí až dojde k zastavení.

4) Vyjetí a zastavení mimo dráhu (grass stop)


Nouzové řešení! V místě, kde dráha končí, je nutné začít běžet!

 

TECHNIKA PÁDU 

Padejte vždy dopředu! Při pádu by nejdříve měla do styku s asfaltem přijít chráněná část těla (kolena, lokty, dlaně)

 

OCHRANNÉ VYBAVENÍ

 

Při in-line bruslení je relativně vysoká pravděpodobnost pádu. Používejte helmu, chrániče kolen, loktů a dlaní.

Jezděte u vnitřního okraje, tak aby Vás bylo možné předjet zprava.