Sportoviště beach volejbalu, nohejbalu, streetballu a hokejbalu lze opět využívat

Vedení Městského obvodu Plzeň 2 Slovany, po zvážení zejména aktuálních informací v problematice ochrany před koronavirem a s ohledem na došlé podněty uživatelů dosud neotevřených sportovišť v areálu ŠKODA SPORT PARK v Plzni, oficiálně zpřístupňuje sportoviště beach volejbalu, nohejbalu, streetballu a hokejbalu, vč. rezervačního systému.

Upozorňujeme na nutnost splnění mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví:

• nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), které brání šíření kapének, s výjimkou venkovních sportovišť, kdy jsou sportující osoby, popř. skupina společně sportujících osob, jsou odděleny od jiných osob fyzickou překážkou (např. stěna nebo plot) nebo vzdáleností nejméně 2 metry

společně sportují jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, popřípadě při sportování od jiných osob zachovávají odstup nejméně 2 metry