Provoz skate parku a in-line dráhy bude od května do září omezen!

Upozorňujeme všechny návštěvníky areálu Škoda sport park, že v období od května do září 2018 budou na skate hřišti a části in-line dráhy probíhat revitalizační práce.

Vzhledem k specifické technologii stavebních prací dojde v areálu v uvedeném období k nárůstu pohybu dopravních prostředků, stavební techniky i omezení některých sportovišť a možných aktivit.

Protože se jedná o práce závislé na klimatických podmínkách, žádáme Vás o sledování webových stránek areálu http://www.skodasportpark.cz/ nebo ÚMO Plzeň 2 – Slovany https://umo2.plzen.eu/ , kde budou operativně doplňovány aktuální informace.

Uživatelům in-line dráhy nabízíme využití stejného sportoviště v našem areálu Božkovský ostrov vč. parkoviště v ul. U Jezu.

Věnujte, prosím, svým aktivitám v areálu zvýšenou pozornost a respektujte informace a pokyny dodavatele prací.

Jsme si vědomi Vaší shovívavosti, zájmu i chuti ke spolupráci, děkujeme Vám za ni, a věříme, že spolu s námi budete sdílet i radost po zdárném provedení a zvelebení oblíbeného místa vyžití veřejnosti, v rámci MO Plzeň 2 - Slovany.

Odbor majetku a investic
ÚMO Plzeň 2 - Slovany