Návštěvníci mohou využívat revitalizovanou in-line dráhu a brzy bude otevřeno nové skate hřiště

Revitalizovaná in-line dráha

Tuto sezónu pro vás máme prodlouženou in-line dráhu. Stávající in-line dráha je prodloužena o 234 m ve stejných šířkových i konstrukčních parametrech jako trasa původní. Prodloužená část je navržena v šířce 6 m, lemována betonovými obrubníky po obou stranách v celé délce prodloužení a plynule navazuje na začátku a na konci na stávající dráhu.

Tloušťka konstrukce je 360 mm. V místech napojení je odstraněna část dráhy v oblouku stávajícího oválu v délce 112 m. Celková délka in-line po její úpravě činí 547 m, původní délka byla 425 m. Dne 20.9.2018 byla stavba převzata od zhotovitele, následně zkolaudována, 26.9.2018 proběhlo slavnostní otevření pro veřejnost. Cena realizace stavby včetně nutných dozorů ke stavbě činila 3 221 190,- Kč, stavba plně hrazena z rozpočtu MO Plzeň 2-Slovany.

Vyznavači skateboardingu si již tuto letní sezónu budou moci užít nového skate hřiště, které nechal MO Plzeň 2 - Slovany vybudovat ve sportovním areálu Škoda sport park. Stavební práce jsou již dokončené, nyní jsou na řadě terénní úpravy. Skate hřiště bude uživatelům přístupné od měsíce června 2019.

Skate hřiště

Původní skate hřiště se rozhodl obvod z důvodu končící životnosti odstranit a stávající překážky nechal obměnit větším množstvím nových modernějších prvků. Nové překážky jsou navrženy ve stejném duchu jako je betonový bowl, který je součástí Škoda sport parku od roku 2017. Dřívější plechové rampy nahradil betonový povrch. Předností hřiště je velká rozloha i rozmanitost povrchů. Nově vznikl prostor pro začínající a děti. Stavbu hradil obvod kompletně z vlastního rozpočtu a do skate hřiště investoval více než 7 mil. korun. Stavba skate hřiště byla realizována v období červen 2018 – březen 2019.

V areálu probíhají nyní terénní úpravy kolem skate hřiště a bowlu, čímž se obě stavby propojí a zlepší se tak hledisko bezpečnosti a komfortu uživatelů. Dokončení této etapy je naplánované během měsíce května 2019. Obvod si dovoluje už nyní pozvat veřejnost na Slavnostní otevření revitalizovaného Škoda sport parku, které proběhne dne 5. června 2019 od 14 hodin. Do tohoto data je skate hřiště nepřístupné (je možné využít pouze bowl).

Nově máme také nainstalovaná jednodušší a srozumitelnější upozornění na pravidla provozního řádu v areálu Škoda sport park.