Do konce května platí zákaz užívání skateboardových překážek

Na přelomu března a dubna letošního roku bude dokončena realizace skateparku v areálu ŠKODA SPORT PARK v Plzni. Na tuto realizaci bezprostředně navazuje realizace terénních úprav, které propojí nové skateboardingové hřiště se stávajícím bowlem.

Provedení těchto prací je podmínkou řádného uvedení skateparku do provozu dle platné legislativy a pro jeho bezpečné užívání.

 Upozorňujeme návštěvníky, že do konce května platí zákaz užívání skateboardových překážek!!

 Po provedení všech nezbytných technologických i legislativních úkonů, proběhne slavnostní otevření skateparku, které je plánováno na první červnový týden.

Následně bude skatepark plně připraven pro využívání veřejností. Přesný termín slavnostního otevření skateparku sledujte na těchto stránkách.